Restructurare accelerată

Restructurare accelerată

Procedură accelerată de restructurare este o procedură, în care compania debitoare implementează un plan de măsuri, agreat cu creditorii, de  redresare financiară pentru a nu intra în insolvabilitate.

Beneficii:
  • Reducerea presiunii financiare: PAR poate ajuta la reducerea presiunii financiare asupra companiei prin negocieri rapide și eficiente cu creditorii pentru restructurarea datoriilor.
  • Protecția împotriva acțiunilor creditorilor: Pe durata procedurii, companiile beneficiază de o perioadă de protecție împotriva acțiunilor creditorilor, ceea ce le oferă timp să negocieze și să implementeze un plan de restructurare.
  • Menținerea activității operaționale: Prin evitarea unei lichidări sau faliment, PAR poate ajuta companiile să își mențină activitatea operațională și să evite pierderi de locuri de muncă sau daune reputaționile semnificative.
  • Conservarea valorii companiei: Prin facilitarea unei restructurări rapide și eficiente, PAR poate ajuta companiile să conserve valoarea lor pe termen lung și să evite deteriorarea valorii active sau deteriorarea relațiilor cu clienții și partenerii.
  • acoperirea în cât mai mare măsură a pasivului debitorului aflat în insolvabilitate și în același timp reechilibrarea economico - financiară a acestuia
  • Suspendarea calculării penalităților și dobânzilor cât și a executării silite individuale a creditorilor
Conform Legii Insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, în secțiunea a 5-a este descrisă Procedura accelerată de Restructurare, dispozițiile generale, particularitățile și aspectele specifice ale acestei proceduri.

Pentru cei ce doresc să se aprofundeze în procedura dată, recomandăm să accesați articolul de pe site ,,Colacul de salvare” pentru entitățile aflate în dificultate financiară.
 

Restructurare accelerată

cursuri

centru national de instruire

insolventa

instruire insoventa

administratori autorizati

seminare

cursuri domeniul financiar

consultanta in afaceri

,cursuri, centru national de instruire, insolventa, instruire insoventa, administratori autorizati, seminare, cursuri domeniul financiar, consultanta in afaceri

Restructurare accelerată CNII ,,Moldinsolv” oferă cursuri pentru cei interesați în insolvență

Cursurile sunt dedicate administratorilor autorizați pentru o pregătire profesională mai bună

Restructurare accelerată CNII ,,Moldinsolv” oferă cursuri pentru cei interesați în insolvență. Cursurile sunt dedicate administratorilor autorizați pentru o pregătire profesională mai bună.

loading ...