Medierea

Medierea

Medierea - o formă alternativă de rezolvare a disputelor între două sau mai multe părți ce doresc să ajungă la o înțelegere, cu ajutorul unei terțe persoane, specializate în calitate de mediator.

In procedurile de insolvabilitate medierea se aplică:
  1. În cazul tranzacției – art. 162 – 174.  La orice stadiu de examinare a procesului de insolvabilitate, participanții la proces sînt în drept să încheie o tranzacție  La orice stadiu de examinare a procesului de insolvabilitate, participanţii la proces sînt în drept să încheie o tranzacţie
  2. În cazul încetării procedurii de insolvabilitate cu acordul tuturor creditorilor validați - Art. 178 - Procesul de insolvabilitate încetează la cererea debitorului dacă acesta, după expirarea termenului de înaintare a creanţelor, dispune de aprobarea tuturor creditorilor validaţi.
  3. În cazul stingerii creanţelor validate de către asociaţii (membrii, acţionarii) debitorului sau de către terţi - Art. 146-149 - La orice etapă a procedurii de insolvabilitate, de faliment sau de restructurare, în scopul încetării procedurii, asociaţii (membrii, acţionarii) debitorului sau terţii sînt în drept să satisfacă creanţele masei şi ale tuturor creditorilor ori să remită debitorului mijloace băneşti în mărimea necesară pentru stingerea creanţelor validate, inclusiv a creanţelor de rang inferior şi a creanţelor masei debitoare.
  4. În cazul procedurii accelerate de restructurare – art. 219 - Debitorul în dificultate financiară este în drept să depună în instanța de insolvabilitate o notificare privind inițierea negocierilor cu creditorii a unui plan al procedurii accelerate de restructurare extrajudiciară .

Medierea

cursuri

centru national de instruire

insolventa

instruire insoventa

administratori autorizati

seminare

cursuri domeniul financiar

consultanta in afaceri

,cursuri, centru national de instruire, insolventa, instruire insoventa, administratori autorizati, seminare, cursuri domeniul financiar, consultanta in afaceri

Medierea CNII ,,Moldinsolv” oferă cursuri pentru cei interesați în insolvență

Cursurile sunt dedicate administratorilor autorizați pentru o pregătire profesională mai bună

Medierea CNII ,,Moldinsolv” oferă cursuri pentru cei interesați în insolvență. Cursurile sunt dedicate administratorilor autorizați pentru o pregătire profesională mai bună.

loading ...