Analiza financiară a întreprinderii. Metodologia analizei financiare, analiza poziției financiare a entității economice în baza datelor din bilanț.

Analiza financiară a întreprinderii. Metodologia analizei financiare, analiza poziției financiare a entității economice în baza datelor din bilanț.

8 ore, Offline, la sediul Centrului de instruire al SFS

Descriere

 
AGENDA
Cursului de instruire
Analiza financiară a întreprinderii. Metodologia analizei financiare, analiza poziției financiare a entității economice în baza datelor din bilanț.
Organizat de către A.O. CNI ”MOLDINSOLV”
 
Data instruirii: 5-6 iunie 2024
Modalitatea de desfășurare a instruirii: cu prezența fizică, la sediul SFS
Formator-Tudor Lupașco

 
Ora Denumire modul/Tema Formator
05 iunie 2024      Ziua 1
Mesaj de salut al participanților
08:30-10:00
 1. Ce este analiza financiară?
 2. Obiectul analizei economico-financiare.
 
 
Tudor LUPAȘCO
10:00-10:10 Pauză
10:10-12:00
 1. Metodologia analizei economico-financiare.
 2. Sursele de date utilizate la analiza financiară.
Rubrica întrebări-răspunsuri.
06 iunie 2024      Ziua 2
08:30-10:00
 1. Analiza poziției financiare a entității economice în baza datelor din bilanț:
 • Analiza structurii patrimoniale a întreprinderii;
 • Analiza structurii activului;
 • Analiza structurii surselor de finanțare a întreprinderii;
 • Analiza lichidității și solvabilității întreprinderii;
 • Analiza capitalului de lucru;
 • Analiza vitezei de rotație a activelor circulante.
Tudor LUPAȘCO
10:00-10:10 Pauză
10:10-12:00
 1. Analiza rentabilității.
 • Analiza profitului în baza situaţiei de profit şi pierdere;
 • Analiza structurală a profitului;
 • Analiza ratei rentabilității economice;
 • Analiza ratei rentabilității financiare.
 1. Analiza gestiunii resurselor umane și materiale ale întreprinderii.
Rubrica întrebări-răspunsuri.
 
 

Analiza financiară a întreprinderii. Metodologia analizei financiare, analiza poziției financiare a entității economice în baza datelor din bilanț.

Analiza financiară a întreprinderii

Metodologia analizei financiare, analiza poziției financiare a entității economice în baza datelor din bilanț

Analiza financiară a întreprinderii. Metodologia analizei financiare, analiza poziției financiare a entității economice în baza datelor din bilanț.

loading ...