CNI "MOLDINSOLV" împreună cu Institutul Muncii al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova au semnat un Acord de colaborare

12 jun 2024
CNI "MOLDINSOLV" împreună cu Institutul Muncii al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova au semnat un Acord de colaborare
Salutare, stimați urmăritori!
Vă comunicăm că, astăzi, 12 iunie 2024, CNI "MOLDINSOLV" împreună cu Institutul Muncii al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova au semnat un Acord de colaborare privind
stabilirea cadrului de colaborare între Părţi pentru implementarea activităţilor comune în scopul instruirii și consultării în domeniul antreprenoriatului precum şi în cadrul altor activităţi de interes comun.
???? Acordul a fost semnat de către dna. Irina SELEVESTRU, Președinte CNI "Moldinsolv" și dl. Viorel Braga, director al Institutului Muncii.
Părţile au convenit să coopereze în principal pe următoarele segmente:
???? Instruirea și consultarea în domeniul antreprenoriatului în corespundere cu planurile şi programele de instruire aprobate;
???? Organizarea şi desfăşurarea instruirilor și consultărilor în domeniul antreprenoriatului pentru beneficiarii INSTITUTULUI MUNCII al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova conform legislației în vigoare;
???? Organizarea de formări și cursuri pentru antreprenori în domeniul managementului crizei;
???? Organizarea de conferințe științifice;
???? Susținerea reciprocă în сrеаrеа de parteneriate și dezvoltarea de grupuri соmune de implimentarea proiectelor naționale și internaționale;
???? Schimb de informații și bune practici în domeniile de interes comun.
Pe durata întrunirii de astăzi, semnatarii au discutat inclusiv și despre viitoarele proiecte comune.
Pe această cale, aducem sincere mulțumiri Institutului Muncii pentru primirea călduroasă, colaborare și sperăm spre multe realizări fructuoase.????
CNI "MOLDINSOLV" împreună cu "Monitorul Fiscal FISC.md" au semnat un Acord de colaborare

CNI "MOLDINSOLV" împreună cu Institutul Muncii al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova au semnat un Acord de colaborare

CNI "MOLDINSOLV" împreună cu Institutul Muncii al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova au semnat un Acord de colaborare privind stabilirea cadrului de colaborare între Părţi pentru implementarea activităţilor comune în scopul instruirii și consultării în domeniul antreprenoriatului precum şi în cadrul altor activităţi de interes comun

CNI "MOLDINSOLV" împreună cu Institutul Muncii al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova au semnat un Acord de colaborare privind stabilirea cadrului de colaborare între Părţi pentru implementarea activităţilor comune în scopul instruirii și consultării în domeniul antreprenoriatului precum şi în cadrul altor activităţi de interes comun

loading ...