05-06 iunie 2024, CNI "MOLDINSOLV", a desfășurat cursul de instruire cu tematica: "Analiza financiară a întreprinderii. Metodologia analizei financiare, analiza poziției financiare a entității economice în baza datelor din bilanț", pentru angajații din cadrul Serviciului Fiscal de Stat

06 jun 2024
05-06 iunie 2024, CNI "MOLDINSOLV", a desfășurat cursul de instruire cu tematica: "Analiza financiară a întreprinderii. Metodologia analizei financiare, analiza poziției financiare a entității economice în baza datelor din bilanț", pentru angajații din cadrul Serviciului Fiscal de Stat
Salutare!????
Vă comunicăm că, în perioada 05-06 iunie 2024, CNI "MOLDINSOLV", a desfășurat cursul de instruire cu tematica: "Analiza financiară a întreprinderii. Metodologia analizei financiare, analiza poziției financiare a entității economice în baza datelor din bilanț", ???????????? pentru angajații din cadrul Serviciului Fiscal de Stat.
Instruirea a fost efectuată în baza Contractului de achiziții publice, la sediul SFS.
Pe durata instruirii, cei 25 de participanți prezenți la ore au aflat mai multe despre:
???? Ce este analiza financiară?
???? Obiectul analizei economico-financiare.
???? Metodologia analizei economico-financiare.
???? Sursele de date utilizate la analiza financiară.
???? Analiza poziției financiare a entității economice în baza datelor din bilanț.
???? Analiza rentabilității.
???? Analiza gestiunii resurselor umane și materiale ale întreprinderii.
În calitate de formator ????‍????, alături de noi a fost dl. Tudor Lupașco, care a explicat angajaților din cadrul SFS, detaliat fiecare subiect în parte, prezentînd și exemple de rigoare.
Participanții au fost implicați în diferite dezbateri, au analizat modele concrete de rapoarte financiare, pe baza informației predate.
La final de instruire, participanții au primit certificate de participare și cîte un mic cadou, manualul "Legea Insolvabilității" nr. 149 din 29.06.2012, modificată la data de 25 martie 2024.????
P.S. Pe această cale, aducem sincere mulțumiri participanților pentru prezență și atmosfera plăcută pe durata instruirii, formatorului- pentru toată informația furnizată și timpul acordat, cît și gazdei pentru primirea călduroasă.????
ANUNȚ!

05-06 iunie 2024, CNI "MOLDINSOLV", a desfășurat cursul de instruire cu tematica: "Analiza financiară a întreprinderii. Metodologia analizei financiare, analiza poziției financiare a entității economice în baza datelor din bilanț", pentru angajații din cadrul Serviciului Fiscal de Stat

05-06 iunie 2024, CNI "MOLDINSOLV", a desfășurat cursul de instruire cu tematica: "Analiza financiară a întreprinderii

Metodologia analizei financiare, analiza poziției financiare a entității economice în baza datelor din bilanț", pentru angajații din cadrul Serviciului Fiscal de Stat

05-06 iunie 2024, CNI "MOLDINSOLV", a desfășurat cursul de instruire cu tematica: "Analiza financiară a întreprinderii. Metodologia analizei financiare, analiza poziției financiare a entității economice în baza datelor din bilanț", pentru angajații din cadrul Serviciului Fiscal de Stat

loading ...